Geef een korte beschrijving van het proces dat u wilt automatiseren

Wat is de naam van het proces dat u wilt automatiseren?

Help ons het proces in de organisatiestructuur te plaatsen


Hoe 'rule-based' is het proces?


Hoe zou u de invoergegevens voor uw proces beschrijven?


Hoe zou u de structuur van uw invoergegevens beschrijven?


Verwacht u dat de werkwijze voor het proces onderhevig is aan wijzigingen in het komende half jaar?


Heeft u documentatie over dit proces?


U kunt meerdere opties aanvinken